Wie zijn wij

jitske hijken 043

Christelijke kerk

Een christen is iemand die Jezus Christus in zijn leven als zijn voorbeeld neemt en erop vertrouwt dat zijn echte geluk alleen van Hem komt. Iedereen die Jezus wil volgen en die dit ook wil laten zien in zijn doen en laten kan zich een christen noemen. Als je Jezus Christus serieus neemt zul je dit ook in je leven willen laten zien. Hiervoor is het belangrijk om te weten wat Jezus Christus te zeggen heeft en dit is te lezen in de Bijbel.

Een groep christenen vormen samen een christelijke kerk of gemeente. Deze gemeente heeft een gemeenschappelijke opvatting over wat Jezus christus de mensen te vertellen heeft. Volgens deze leer horen de mensen elkaar te helpen met fijne en moeilijke dingen. Ze kijken naar elkaar om en stimuleren elkaar in het volgen van Christus.

Gereformeerd

In de 16e eeuw werden er in de gemeente dingen verkondigd die niet in de Bijbel stonden en ontstond er een beweging die weer terug wilde keren naar de manier van leven zoals die in de Bijbel was beschreven. Ze wilden weer een volgeling van Christus zijn en niet van mensen. De kerkleiding accepteerde dit niet en onder aanvoering van onder andere Luther en Calvijn ontstond er een zogenoemde Reformatie. In Duitsland ontstonden de ‘Lutherse kerken’ en in andere landen waaronder Nederland de ‘Gereformeerde kerken’.

Vrijgemaakt

Te term ‘vrijgemaakt’ hoort eigenlijk niet tot de naam van onze kerk. Wij heten alleen maar ‘gereformeerde kerk’ en willen ook niet anders zijn. De term ‘vrijgemaakt’ werd nodig om ons te onderscheiden van de grotere ‘gereformeerde kerk’ waaruit we rond 1944 zijn ontstaan. Deze is inmiddels samengegaan met de Hervomde kerk en heet nu Protestantse Kerk Nederland (PKN).

We zijn ervan overtuigd dat de Bijbel het Woord van God is en we wijzen alles af wat hier tegenin gaat. Toch denken we niet dat we de wijsheid in pacht hebben en we blijven aanspreekbaar op de Bijbel als enige bron voor ons geloof. Ook andere kerken zijn er op gericht om alleen maar Christus te volgen. Waar dat mogelijk is proberen we met elkaar in gesprek te komen en we hopen dat er daardoor meer eenheid ontstaat tussen alle mensen die echt en alleen Christus willen volgen.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u lezen op de volgende sites:

-www.gkv.nl

-www.assen-z.gkv.nl