Home

De Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk van Hooghalen

De GKV Hooghalen is opgeheven.

Contact:
Deputaten@hooghalen.gkv.nl